Close

Det blå kort

 • Fra den 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort i EU, hvis du skulle få brug for lægehjælp på din rejse. I stedet skal du have det blå EU-sygesikringskort med, som du kan bestille her. (www.borger.dk)
  Med det blå sygesikringskort vil du ikke længere få dækket din behandling efter dansk lov, men efter loven i det land, du er i. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til de samme ydelser og på de samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i.
  Der er pr. 1. august 2014 ikke længere en offentlig alarmcentral, som du kan kontakte fra udlandet.
  Du kan i stedet finde information og vejledning om brugen af det blå kort samt mulighederne for sygehjælp i udlandet øverst på siden ved at søge på dit rejseland eller hos din bopælskommune.

 • I Bulgarien får du:
  • Lægehjælp, Hospitalsbehandling ved offentlige - gratis, men der kan være delvis egenbetaling ved dækningen af det blå kort.
  • Tandlægehjælp til børn under 18 år - gratis
  • Ambulancetransport til hospital - gratis
  • Behandling hos private læger og hospitaler - mod betaling
  • Førstehjælp og transport i bjergområder - mod betaling
  • Receptpligtig medicin - mod betaling
  • Hjemtransport til Danmark - mod betaling

 • Gode råd
  • Husk altid at vise det blå kort.
  • Søg behandling hos det offentlige sundhedsvæsen.
  • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

 • Hvordan får jeg læge- og tandlægehjælp i Bulgarien?
  • For akut lægehjælp ring 112.
  • Hos læger, der er tilknyttet den offentlige sygesikring (National Health Insurance Fund (NHIF)).
  • Du skal have en henvisning fra en alment praktiserende læge til behandling hos speciallæge.
  • Der er en vis egenbetaling for lægebehandling, svarende til 1 % af en bulgarsk mindsteløn.

 • Hvordan får jeg hospitalsbehandling?
  • På offentlige hospitaler.
  • Indlæggelse sker normalt efter lægehenvisning.
  • I nødstilfælde kan du kontakte et offentligt hospital direkte.
  • Der er en vis egenbetaling, svarende til 2 % af en bulgarsk mindsteløn pr. indlæggelsesdag de første 10 dage. Herefter skal du alene betale for visse forbrugsvarer.
  • Ambulancetransport til hospital er gratis.

 • Hvordan får jeg receptpligtig medicin?
  • Vis recepten på et apotek.
  • Der er varierende tilskud til visse former for receptpligtig medicin.

 • Hvordan får jeg medicin, hvis jeg har en kronisk sygdom og skal være i Bulgarien i mere end én måned?
  • Du skal vælge en læge, der er tilknyttet den offentlige sygesikring.
  • Lægen skal give dig en "Receptbog til en kronisk syg / Prescription book of the chronically ill person".
  • Receptbogen skal registreres hos den regionale offentlige sygesikringsmyndighed.
  • Receptbogen, to kopier af recepten, en kopi af dit ID-kort, det blå kort og en kopi af et dokument "MH-NHIF" skal afleveres til et apotek i samme region som den valgte læge.

 • Hvordan får jeg dialyse, iltbehandling, kemoterapi mv.?
  • Hvis du har brug for dialyse, iltbehandling eller kemoterapi m.v. under dit ophold, skal du i god tid inden afrejsen aftale tid til behandlingen med det relevante behandlingssted for at sikre, at behandlingen er til rådighed.

 • Refusion
  • Hvis du har betalt mere end egenbetalingen og vil søge refusion af den offentlige andel af regningerne efter din hjemkomst til Danmark, skal du henvende dig til kommunen, som kan hjælpe dig med at søge refusion. Du skal medbringe alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v.
  • Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid før en evt. refusion udbetales.

 • Hvis du vil vide mere
  Du kan få oplysninger om reglerne i Bulgarien hos den nationale offentlige sygesikringsmyndighed National Health Insurance Fund, e-mail: www.nhif.bg, tel. + 359 (2) 965 93 87
  Denne information er baseret på oplysninger, som Bulgarien har leveret i 2014.

 • Behandling hos private læger og hospitaler
  Behandling hos private forgår altid mod betaling. Vær opmærksom på, at det kan være tale om et meget højt beløb.

 • Rejseforsikring
  Hvis du vil være på den sikre side, anbefaler vi, at du tegner en rejseforsikring i tilfældet af sygdom på din ferie. Det kan du gøre på vores hjemmeside samt med rejsebestilling.
  Dækning ved rejseforsikringer tegnet hos forsikringsselskaber kan variere. Vær opmærksom på, at din rejseforsikring kan forudsætte, at du medbringer det blå kort på rejsen. Tjek derfor altid din forsikringspolice.